UKSM kotły węglowe sterowane

uksm

 

Kotły UKS, które po odpowiedniej modernizacji i wyposażeniu w wentylator i mikroprocesorowy regulator zostały przystosowane do spalania miału węgla kamiennego w cyklu dobowym. Są proste i łatwe w obsłudze, tanie w eksploatacji, po rozpaleniu nie wymagają stałej obsługi, znikomy wpływ na zanieczyszczenie środowiska, posiadają certyfikat ekologiczny, osiągają sprawność energetyczną sięgającą 80%.

Dane techniczne kotłów C.O. typu UKSM:

L.P. Wyszczególnienie Jedn. Wielkość kotła
1. Moc nominalna kW 12 14 20 25 30 46 70 95 130 190
2. Średnia moc eksploat. kW 6 7 10 12 15 23 35 48 65 95
3. Powierzchnia grzewcza m2 1,5 1,6 2,4 3,0 3,7 5,3 8,1 11,2 14,7 21,5
4. Orient. pow. ogrzewana m2 do

90
90

130
130

160
160

200
200

260
260

360
360

550
550

750
750

1000
1000

1500
5. Stałopalność h 8-24
6. Paliwo Węgiel kamienny asort. miał MI typ 32.1 kl. 25/12 wg PN-82/G 97001-3
7. Jednorazowy zasyp paliwa kg 17 23 31 45 71 112 148 235 317 627
8. Sprawność cieplna % 84 – 87
9. Maksymalna temp. wody 0C 90
10. Maks. ciśnienie wody w kotle bar 1,5
11. Zakres temperatur pracy kotła 0C 60/90
12. Wymagany ciąg spalin mbar 0,25 – 0,35 0,35 – 0,45
13. Pojemność wodna l 72 103 138 165 210 352 480 673 842 1240
14. Masa kotła bez wody kg 203 257 262 303 442 555 842 1067 1330 2140
15. Orientac. najmn. wysokość komina m 5 6 7 8 11
16. Orientac. przekrój otworu komina cm2 220 230 270 350 390 600 870
17. Wymiary kotła szerokość mm 1000 1100 1180 1180 1385 1500 1870 2100 2305 2740
wysokość mm 450 527 590 590 646 772 870 1060 1120 1323
długość z czopuchem mm 1035 1085 1085 1170 1280 1355 1405 1495 1595 1745
18. Opory hydrauliczne mbar 25