UKSG kotły węglowe sterowane górnokanałowe

uksg

Kotły UKS, które po odpowiedniej modernizacji i wyposażeniu w wentylator i mikroprocesorowy regulator zostały przystosowane do spalania miału węgla kamiennego w cyklu dobowym. Są proste i łatwe w obsłudze, tanie w eksploatacji, po rozpaleniu nie wymagają stałej obsługi, znikomy wpływ na zanieczyszczenie środowiska, posiadają certyfikat ekologiczny, osiągają sprawność energetyczną sięgającą 80%.

 

Dane techniczne kotłów C.O. typu UKSG:

L.P. Wyszczególnienie Jedn. Wielkość kotła
1. Moc nominalna kW 12 16 20 24 30 36 43
2. Średnia moc eksploatacyjna kW 5 7 9 12 15 18 21
3. Powierzchnia grzewcza kotła m2 1,3 1,5 1,9 2,2 3,1 3,5 4,1
4. Orientacyjna powierzchnia ogrzewanego pomieszczenia m2 60

90
80

120
100

150
120

180
150

220
180

270
210

310
5. Stałopalność h 8-24
6. Paliwo Węgiel kamienny asortyment miał MI typ 32.1 kl. 25/12 wg PN-82/G97001-3
7. Jednorazowy zasyp paliwa kg 13 22 34 48 62 75 123
8. Sprawność cieplna % 80-83
9. Maksymalna dopuszczalna temp. wody w kotle 0C 90
10. Maksymalne dopuszczalne ciśnienie wody w kotle bar 1,5
11. Zakres temperatur pracy kotła 0C 60-90
12. Wymagany ciąg spalin Pa 25 ÷ 35
13. Pojemność wodna l 57 63 77 90 110 126 141
14. Masa kotła bez wody kg 190 220 255 275 335 360 395
15. Orientacyjna najmniejsza wysokość komina m 5 5 5 5 7 7 7
16. Orientacyjny przekrój otworu komina cm2 300 450
17. Wymiary gabarytowe kotła Szerokość kotła mm 442 492 542 542 592 642 692
Wysokość kotła 1236 1248 1254 1321 1406 1426 1455
Długość kotła z czopuchem 799 799 836 901 987 1015 1046
18. Opory hydrauliczne mbar 25