Inne

Poza kotłami centralnego ogrzewania wykonujemy również:
* Bojlery wymienniki ciepła
* Naczynia wzbiorcze do C.O. o dowolnej pojemności
* Kominy stalowe o dowolnych wymiarach
* Konstrukcje stalowe według uzgodnień
* Kontenery na wszelkiego rodzaju odpady o pojemności od 5 do 12m2
* Kontenery rolkowe o pojemności od 11 do 33m2
* Inne wyroby metalowe, blachy, rury stalowe
* Usługi ślusarsko-spawalnicze i obróbki skrawaniem
* Usługowe wiercenie, tłoczenie, zaginanie, cięcie blach