KWM-SR/SGR – kotły z podajnikiem

kwm-sr

Kotły wodne typu KWM-SR po rozpaleniu nie wymagają stałej obsługi, sterowanie mikroprocesorowym regulatorem, uzupełnianie paliwa w zbiorniku średnio co 2-3 dni. Obsługa ogranicza się do okresowego zasypu paliwa do zbiornika, usunięcia popiołu z popielnika i oczyszczenia kotła. Sprawność energetyczna przekracza 80%. Znikomy wpływ na zanieczyszczenie środowiska, posiadają certyfikat ekologiczny. Spalanie może odbywać się w sposób ciągły (w całym sezonie grzewczym) z przerwami na okresowe czyszczenie.

Dane techniczne kotłów C.O. typu KWM-SR:

L.P. Wyszczególnienie Jedn. Wielkość kotła
1. Nominalna moc cieplna kW 19 25 38 50 62 75 100 150 200
2. Moc minimalna kW 6 8 12 15 19 23 30 45 60
3. Powierzchnia grzewcza kotła m2 2 3 4 5 6 7,5 10,5 14 17
4. Wielkość powierzchni ogrzewanej m2 do 120 120–200 200–300 300–400 400–500 500–700 700–1000 1000–1300 1300–1500
5. Sprawność cieplna % > 80
6. Maksymalna temp. wody 0C 90
7. Min. temp. powrotu i zasilania wody 0C 60/70
8. Ciśnienie robocze max bar 1,5 2,0
9. Ciśnienie próbne bar 4,0
10. Paliwo Węgiel kamienny asortyment miał MI typ. 32.1 klasy 25/12 wg PN-82/C-97001-3
11. Zużycie paliwa kg/h 3,3 4,2 6,5 8,5 10,0 12,7 17 25,5 34
12. Pojemność zbiornika paliwa mbar 95 160 200 300
13. Wymagany ciąg spalin mbar 0,20 0,22 – 0,25 0,25 – 0,35
14. Orientacyjne parametry komina przekrój otworu cm2 250 280 380 480 660 960 1150
wysokość komina m 5 6 8 10 12 14
15. Pojemność wodna kotła dm3 98 131 158 183 216 265 450 560 590
16. Wymiary otworu czopucha mm 130 130 150 170 170 190 220 270 300
17. Średnica króćca zasilania i powrotu mm G 2 (60,3×4) G 2 1/2 (76,1×4) 88,9×4,5 114,3×4,5
18. Wymiary podstawowe kotła (wymiennika) długość mm 858 950 1010 1070 1120 1170 1378 1672 1762
szerokość 438 510 560 630 690 780 854 924 1054
wysokość 1040 1095 1210 1215 1290 1390 1540 1500 1550
19. Wymiary podstawowe zestawu długość mm 1135 1265 1380 1440 1510 1560 1810 2270 2410
szerokość 1000 1100 1200 1260 1400 1480 1640 1720 1910
wysokość 1090 1145 1260 1265 1340 1440 1650 1605 1655
20. Masa zestawu bez wody kg 420 526 640 745 866 1015 1280 1580 1850
21. Pobór mocy wentylatora W 80/90 370/90 550/250
22. Napięcie zasilania V 230 230/400 400
23. Opory hydrauliczne mbar 23

 

kwm-sgr

Kotły wodne typu KWM-SGR po rozpaleniu nie wymagają stałej obsługi, sterowanie mikroprocesorowym regulatorem, uzupełnianie paliwa w zbiorniku średnio co 2-3 dni. Obsługa ogranicza się do okresowego zasypu paliwa do zbiornika, usunięcia popiołu z popielnika i oczyszczenia kotła. Sprawność energetyczna przekracza 80%. Znikomy wpływ na zanieczyszczenie środowiska, posiadają certyfikat ekologiczny. Spalanie może odbywać się w sposób ciągły (w całym sezonie grzewczym) z przerwami na okresowe czyszczenie.

Dane techniczne kotłów C.O. typu KWM-SGR:

L.P. Wyszczególnienie Jedn. Wielkość kotła
1. Moc nominalna kW 19 25 38 50 62 75
2. Moc minimalna kW 6 8 12 15 19 23
3. Powierzchnia grzewcza kotła m2 2 3 4 5 6 7,5
4. Wielkość powierzchni ogrzewanej m2 do 120 120–200 200–300 300–400 400–500 500–700
5. Zużycie paliwa przy mocy nominalnej kg/h 3,3 4,2 6,5 8,5 10,0 12,7
6. Pojemność zbiornika paliwa kg 95 160 200
7. Sprawność cieplna % > 80
8. Maksymalna temp. wody 0C 90
9. Min. temp. powrotu i zasilania wody 0C 60/70
10. Ciśnienie robocze max bar 1,5
11. Ciśnienie próbne bar 4,0
12. Wymagany ciąg spalin mbar 0,20-0,25
13. Orientacyjne parametry komina przekrój otworu komina min. cm2 280 380 480
wysokość komina min. m 5 6 8 10
14. Masa kotła/zestawu kg 250/322 283/371 410/523 510/622 545/692 635/782
15. Pojemność wodna dm3 90 106 134 162 184 220
16. Paliwo Węgiel kamienny asortyment miał MI typ. 32.1 klasy 25/12 wg PN-82/C-97001-3
17. Wymiary podstawowe kotła długość wymiennika mm 568 618 678 778 778 858
całkowita z czopuchem mm 880 930 990 1090 1130 1210
szerokość wymiennika mm 468 528 568 628 698 778
całkowita mm 1000 1100 1200 1260 1400 1480
wysokość wymiennika mm 1475 1475 1535 1535 1585 1585
całkowita mm 1525 1525 1585 1585 1635 1635
18. Średnica króćców zasilania i powrotu mm G 2 (60,3×5)
19. Wymiary otworu czopucha mm 160 160 160 180 180 200
20. Pobór mocy wentylatora (230V/50Hz) W 80 370
21. Pobór mocy motoreduktora (230V/50Hz) W 90
22. Opory hydrauliczne mbar 23