Kocioł KWM-SGR

kwm-sgr

Kotły wodne typu KWM-SGR po rozpaleniu nie wymagają stałej obsługi, sterowanie mikroprocesorowym regulatorem, uzupełnianie paliwa w zbiorniku średnio co 2-3 dni. Obsługa ogranicza się do okresowego zasypu paliwa do zbiornika, usunięcia popiołu z popielnika i oczyszczenia kotła. Sprawność energetyczna przekracza 80%. Znikomy wpływ na zanieczyszczenie środowiska, posiadają certyfikat ekologiczny. Spalanie może odbywać się w sposób ciągły (w całym sezonie grzewczym) z przerwami na okresowe czyszczenie.

Dane techniczne kotłów C.O. typu KWM-SGR:

L.P. Wyszczególnienie Jedn. Wielkość kotła
1. Moc nominalna kW 19 25 38 50 62 75
2. Moc minimalna kW 6 8 12 15 19 23
3. Powierzchnia grzewcza kotła m2 2 3 4 5 6 7,5
4. Wielkość powierzchni ogrzewanej m2 do 120 120–200 200–300 300–400 400–500 500–700
5. Zużycie paliwa przy mocy nominalnej kg/h 3,3 4,2 6,5 8,5 10,0 12,7
6. Pojemność zbiornika paliwa kg 95 160 200
7. Sprawność cieplna % > 80
8. Maksymalna temp. wody 0C 90
9. Min. temp. powrotu i zasilania wody 0C 60/70
10. Ciśnienie robocze max bar 1,5
11. Ciśnienie próbne bar 4,0
12. Wymagany ciąg spalin mbar 0,20-0,25
13. Orientacyjne parametry komina przekrój otworu komina min. cm2 280 380 480
wysokość komina min. m 5 6 8 10
14. Masa kotła/zestawu kg 250/322 283/371 410/523 510/622 545/692 635/782
15. Pojemność wodna dm3 90 106 134 162 184 220
16. Paliwo Węgiel kamienny asortyment miał MI typ. 32.1 klasy 25/12 wg PN-82/C-97001-3
17. Wymiary podstawowe kotła długość wymiennika mm 568 618 678 778 778 858
całkowita z czopuchem mm 880 930 990 1090 1130 1210
szerokość wymiennika mm 468 528 568 628 698 778
całkowita mm 1000 1100 1200 1260 1400 1480
wysokość wymiennika mm 1475 1475 1535 1535 1585 1585
całkowita mm 1525 1525 1585 1585 1635 1635
18. Średnica króćców zasilania i powrotu mm G 2 (60,3×5)
19. Wymiary otworu czopucha mm 160 160 160 180 180 200
20. Pobór mocy wentylatora (230V/50Hz) W 80 370
21. Pobór mocy motoreduktora (230V/50Hz) W 90
22. Opory hydrauliczne mbar 23