KWM-SG kotły miałowe stałopalne górnokanałowe

kwm-sg

 

Osiągają sprawność energetyczną przekraczającą 80%. Opalane miałem węglowym, Znikomy wpływ na zanieczyszczenie środowiska. Posiadają certyfikat ekologiczny. Po rozpaleniu nie wymagają stałej obsługi. Proces palenia sterowany jest mikroprocesorowym regulatorem. Tanie w eksploatacji.

Dzięki nowoczesnej konstrukcji posiadają niezwykle łatwy sposób czyszczenia i znacznie zwiększoną żywotność.

Dane techniczne kotłów C.O. typu KWM-SG:

L.P. Wyszczególnienie Jedn. Wielkość kotła
1. Moc nominalna kW 19 25 38 50 62 75 95 125 150
2. Zakres mocy kW 6-19 8-25 12-38 15-50 19-62 23-75 29-95 40-125 45-150
3. Powierzchnia grzewcza kotła m2 2 3 4 5 6 7,5 10,5 12 14
4. Wielkość powierzchni ogrzewanej w systemie całodobowym m2 do

100
100

150
150

200
200

250
250

300
300

380
380

530
860

1350
1030

1650
5. Stałopalność h 8-24
6. Jednorazowy zasyp paliwa kg 33 46 54 84 100 130 220 260 320
7. Sprawność cieplna % 80 80 81 81 81 82 82 82 82
8. Maksymalna temp. wody 0C 90
9. Obliczeniowa temp. powrotu i zasilania 0C 60/80
10. Ciśnienie robocze max bar 1,5
11. Ciśnienie próbne bar 4,0
12. Wymagany ciąg spalin mbar 0,23 – 0,35
13. Orientacyjna parametry komina wysokość komina min. m 5 6 8 8 10 10 10 12 12
przekrój otworu komina min. cm2 220 230 270 350 390 475 600 750 950
14. Masa kotła kg 296 365 420 500 555 670 880 972 1082
15. Pojemność wodna dm3 102 125 148 182 210 245 370 368 390
16. Paliwo Węgiel kamienny asortyment miał MI typ. 32.1 klasy 25/12 wg PN-82/C-97001-3
17. Wymiary podstawowe kotła Długość kotła mm 548 598 648 728 778 828 968 980 1040
całkowita z czopuchem mm 950 1000 1060 1150 1200 1250 1430 1400 1460
Szerokość kotła mm 448 508 578 628 698 778 898 970 1030
całkowita mm 510 570 640 690 750 850 1020 1000 1060
Wysokość kotła mm 1486 1550 1550 1585 1635 1685 1825 2000 2050
całkowita mm 1720 1785 1785 1820 1870 1920 2060 2280 2330
18. Średnica króćca zasilania i powrotu mm G 2 (60,3×5) G 2 1/2 (76,1×5) 76,1×5
19. Wymiary przekroju czopucha mm 140 140 160 180 180 200 230 270 270
20. Pobór mocy wentylatora W 80 80 80 80 80 2×80 2×80 2×80 2×80
21. Opory hydrauliczne mbar 23
  • Dla wartości mniejszej przyjęto 145 W/m2, dla większej 90 W/m2